POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej działającej pod adresem: cybos.pl (zwanej dalej jako Strona).
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma CybOS Sebastian Leśniewski z siedzibą w Warszawie (03-511) ul. Pratulińska 10a/41, która ma NIP: 5711525001 i REGON: 381590182.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: kontakt@cybos.pl
Wszystkie dane osobowe gromadzone oraz przechowywane na niniejszej Stronie przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej określane jako RODO) oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej użytkownikiem (zwanym dalej jako Użytkownik).
II. Zakres przetwarzania danych
Na potrzeby świadczenia usług dostępnych na niniejszej Stronie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, oraz inne dane, które Użytkownik może przekazać za pośrednictwem formularza kontaktowego, generatora kodów QR, konwertera HEIC na JPEG dostępnych na stronie lub wysyłając swoje CV.
Dodatkowo na Stronie zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, data połączenia z serwisem). Informacje te wykorzystywane są do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych, nie pozwalając na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Stronę.
III. Prawa użytkownika
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
IV. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych, mających na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją.
Wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
V. Polityka cookies
Strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony.
Używamy zarówno naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Użytkowników. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą Stronę.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
zapamiętywania danych wypełnianych w formularzu kontaktowym, generatorze kodów QR lub konwerterze HEIC na JPEG,
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania przez Użytkownika ze Strony,
dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika i ułatwienia korzystania ze Strony.
poprawnej obsługi programów partnerskich, w tym aby móc zweryfikować, skąd Użytkownik Strony został do niej przekierowany.
Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Używamy narzędzi do analizy zachowania użytkowników, aby poprawić jakość naszej strony. Czy zgadzasz się na ich użycie? Dowiedz się więcej.