Technologia WebVR

Technologia WebVR umożliwia projektowanie aplikacji VR w przeglądarkach internetowych przy użyciu WebGL. Celem WebVR jest stworzenie interfejsu, który ułatwi wszystkim projektowanie i oglądanie treści VR bez względu na posiadane urządzenie.
Jak już wcześniej zostało wpomniane, WebVR umożliwia korzystanie z różnych urządzeń dostępnych na rynku m.in. gogle Oculus Rift, HTC Vive, Sony Playstation VR czy mobilne Samsung Gear VR, Google Daydream i Cardboard.

Przykładem zastosowania specyfikacji WebVR jest Framework A-Frame, w którym po części powstała nasza strona i dzięki któremu możemy w łatwy sposób umieszczać treści VR na swojej stronie. Framework A-Frame dostępny jest pod adresem A-Frame.
A-Farme jest niezależnym otwartym projektem do tworzenia treści VR w przeglądarkach internetowych. Napisany jest w JavaSrcipt, posiada własne znaczniki, które wykorzystujemy do pisania treści VR. Cała treść VR w A-Frame zawiera się w znacznikach <a-scene> ... </a-scene>